Avtale med pastor Ephraims menighet om forbønn og økonomisk støtte

av

Signe Olise Berg

Kategori

Vårt Liv

Publisert

8.11.2023

Sist oppdatert

13.11.2023 9:11

I fire uker i løpet av september og oktober var Pastor Ephraim på besøk i Bergen. To av de fire ukene var han hos oss i Betlehem for å informere om de kristnes vanskelige situasjon i Nord Nigeria.

I etterkant av pastor Ephraims besøk er det inngått en intensjonsavtale om at forsamlingen i Betlehem og pastor Ephraims menighet, ECWA Bishara U/Yelwa skal be for hverandre. I tillegg skal Betlehem gi økonomisk støtte til menigheten i Kaduna.

Gjensidig forbønn

- Dette er et gjensidighetsforhold. Begge menighetene våre skal be for hverandre og utveksle bønneemner. Betlehem skal løfte frem menigheten i Kaduna i bønnemøter og i bønnefolderne og jevnlig informere om situasjonen for menigheten og de kristne i Nord Nigeria på våre gudstjenester, forteller Njål Skrunes. Skrunes sitter i misjonsgruppen for misjonsarbeideren vår og har vært med i planleggingen av pastor Ephraims besøk.

Njål forteller at Betlehem har tatt et særskilt ansvar for å løfte frem den forfulgte kirken i verden med særlig fokus på blant annet Nord-Nigeria.

- Misjonsarbeideren vår Bjørg, har i den anledning fått god kontakt med pastor Ephraim og hans menighet, forteller han videre.

Økonomisk avtale

Forsamlingen vår ønsker også å bidra med økonomisk hjelp til menigheten. Midlene fra Betlehem vil bli samlet inn via kollekter i forsamlingen, ved personlige gaver til prosjektet og via ulike arrangement eller bevilgninger. Det er utarbeidet prosedyrer for hvordan den økonomiske støtten praktisk skal ordnes. Som en fin start på dette samarbeidet ble det på gudstjenesten 1.oktober samlet inn kr 48 000 til menigheten i Kaduna.

Nigeria er et land med høy inflasjonen og en fattig befolkning. De kristne blir forfulgt og diskriminert på alle områder. Dødstrusler og drap av kristne er noe de daglig må forholde seg til. Infrastruktur som veier og helsevesen prioriteres ikke i de områdene der de kristne bor.

Behovene

Menigheten i Kaduna har stort behov for å utbedre sikkerhetsforholdene rundt menighetslokalet og to presteboliger. I tillegg trenger sanitæranlegget en oppgradering. De mangler også musikkinstrumenter til menighetssalen. I dag må de låne dette hos en annen menighet. Menigheten trenger også økonomisk hjelp til innkjøp av medisiner og mat til utdeling. Behovene er store.

Mer om saken i Sambåndet

Oppholdet i Bergen

Pastor Ephraim hadde et travelt opphold i Bergen. I løpet av ukene her talte han på Kristent Seniorakademi og på møter og gudstjenester. Han ble intervjuet av Dagen, PTro og Bedehuskanalen og møtte studenter og ledere på ungdomsmøte i Betlehem, på NLA og Bildøy Bibelskole. Ephraim nådde inn til ungdommene på en veldig fin måte, og ungdommen ble sterkt grepet og inspirert av det han talte om.

Vær med og be for pastor Ephraim og menigheten han leder.

Les også