Bibeltimeserie om Den Hellige Ånd

av

Signe Olise Berg

Kategori

Nyheter

Publisert

30.7.2023

Sist oppdatert

31.7.2023 11:33

Denne høsten er hovedtemaet for bibeltimeserien Den Hellige Ånd. Gjennom fem bibeltimer skal vi gjøre et bibelsk dypdykk i den Hellige Ånds person og gjerning.

Vår pastor Kristian Bønes Yndestad sier dette om bibeltimeserien.

Den tredje person i Treenigheten, Den Hellige Ånd, kan til tider kanskje fremstå litt usikker for oss. Det er mange tanker, perspektiver og formeninger knyttet til Hans gjerning. Heldigvis gir Gud oss alt vi trenger til å kjenne Ham og Hans vilje gjennom Skriften.

Her skal vi bli kjent med Ham som er Herre og gjør oss levende. Han som utgår fra Faderen og Sønnen, og som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen. Han som har talt gjennom profetene. Han som meddeler oss syndenes forlatelse og virker troen i oss, på den måten at han viser hva synd er, og åpenbarer Kristus for oss.

Les også