Fred være med dere!

av

Kategori

Vårt Liv

Publisert

29.3.2023

Sist oppdatert

29.3.2023 16:02

Påskeandakt

Fred være med dere!

Etter at Jesus har stått opp, viser han seg for mange mennesker. Da han møter de redde disiplene, skildrer Johannes det slik: «Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Joh 20,19-23

1. Fred: Disiplene er redde, men Jesus kjenner dem, og møter dem med det de trenger. Fred og trygghet. Jesus kommer med en fred som overgår all forstand.
2. Frelse: Disiplene får se sårene i hendene og i siden. De ser hva Jesus har ofret for dem, selv om de kanskje enda ikke helt forstår rekkevidden av det.
3. Fortsett: «Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Jesus ber dem fortsette det han har startet. De skal ikke begynne på noe nytt. Han sender dem ut med sin Fred.
4. Ikke Forlatt: «Ta imot Den hellige ånd.» Jesus forlater ikke disiplene farløse og kraftløse. Han går med dem hver dag gjennom Den hellige ånd.
5. Frihet: Det er bare Gud som kan tilgi synd. Han frelser oss til å leve et liv i frihet.

Les også