Mine ord og Guds Ord

av

Kristian Bønes Yndestad

Kategori

På hjertet

Publisert

1.9.2022

Sist oppdatert

16.12.2022 10:21

Denne andakten er kort, men jeg vil så gjerne at du skal få noe ut av å lese disse ordene. Det kan jo føles som en veldig stor oppgave, ettersom det bare er jeg som formulerer disse or- dene. Hvordan skal jeg kunne si noe som kan treffe deg? Hvordan kan jeg skrive noen ord som får deg til å stoppe opp og tenke på hva Jesus har gjort for nettopp deg? Jeg vil jo så inderlig dele hvem Jesus er for meg, formidle Hans kjærlighet (1 Joh 4,11). At Han i kjærlighet ble menneske, lot seg korsfeste, og tok straffen for alle våre synder. At jeg i Ham er ren, fri fra skyld og skam, elsket og rettferdiggjort (Rom 3,22-25). Det er store ting.

Mange ganger opplever jeg at mine ord kommer til kort, jeg kunne ønske jeg kunne revet ut mitt eget hjerte og gitt deg det, slik at du kan få oppleve den Guds kjærlighet Han har vist meg (2 Kor 5,20). Jeg kommer til kort, og kan bare ha tillit til Gud, at Han ved sin Ånd vil bruke mine ord til å opplyse ditt hjertes øyne (Ef 1,18), slik at du kan få se det (Ef 2,4- 10; Rom 10,13; 10,17).

Så min venn, stopp opp og tenk over hvor store ting Gud har gjort for deg, og kanskje du med dine fattige ord, i Åndens kraft, kan få være med å gi lys til noen andres hjertes øyne. Det er nåde over nåde.

Les også