Ny start på Nyttårsleir

av

Mildrid Brekke

Kategori

Vårt Liv

Publisert

6.2.2023

Sist oppdatert

6.2.2023 16:00

Etter to år med korona har vi endelig fått reise på nyttårsleir med YA. Leiren varte fra 29. desember til 1. januar på leirstedet Skjærgardsheimen.

Hovedleder Sondre Sveen Harila hadde taleserien ”Ny start” hvor det ble delt vitnesbyrd og fortellinger fra bibelen hvor mennesker får en ny start i møte med Jesus. I tillegg har vi sett serien som viser Jesu liv, ”Chosen”.

I sammenheng med serien fordelte vi ungdommene i grupper sammen med ledere der vi brukte noe tid til å snakke om serien og dele refleksjoner rundt bibelhistorier som ble vist i serien. Det gjorde det mulig for oss å høre hvilke tanker og refleksjoner de hadde gjort seg i møte med bibelen.

Denne leiren var ekstremt viktig av flere grunner. På grunn av korona har det vært utfordrende å få et fellesskap der vi virkelig kan dele tro og se ungdommer vokse. Leirarbeid er en avgjørende faktor for at vi skal få det fellesskapet som gjør at man tørr å åpne seg om tro og tvil, være seg selv og lære Jesus å kjenne.

Ungdommene som kommer på leir er ikke alle kristne, så det er en viktig arena for også nye troende. Derfor vil jeg takke alle dere som har bedt og fremdeles ber for leirarbeidet med ungdommer.

Og ikke minst vil jeg rette en stor takk til alle frivillige som har vært ledere på leiren og foreldre som har valgt å bruke sin ferie for å arbeide på kjøkkenet. Det er virkelig fantastisk å se den omsorgen dere har vist for at ungdommer skal få bli bedre kjent med Jesus.

Les også