Tolking på gudstjenester

av

Kategori

Nyheter

Publisert

27.10.2022

Sist oppdatert

19.1.2023 22:41

Vi har anskaffet nytt tolkeutstyr i Betlehem. Mange av gudstjenestene våre vil nå bli tolket på engelsk dersom det blir behov for det. Velkommen til deg som ønsker å delta på gudstjenestene våre og som trenger tolking.

We have acquired new interpreting equipment in Bethlehem. Many of our services will now be interpreted in English if needed. Welcome to those who want to attend our services and who need interpretation.

Les også