Tre boktips fra Bergen Kristne Bokhandel

av

Kategori

Boktips fra BKB

Publisert

5.1.2023

Sist oppdatert

23.1.2023 14:41

Jan Bygstad: ORIENTERINGSPUNKTER I EN FORVIRRET TID

Tiden Gud har plassert oss i, og det kirkelige landskapet vi beveger oss i, er på mange måter et tåkelandskap. Det hersker i dag mye forvirring om troens innhold og troens liv, og ikke minst om hva det vil si å være en kristen menighet. Jan Bygstad presenterer en bibelsk og viktig analyse av hvordan modernismen og senere postmodernismen har påvirket vår kristendomsforståelse og luthersk menighetsliv. Og han reiser det tankevekkende spørsmålet: Er det slik at våre tradisjonelle lutherske bastioner knapt kan sies å være lutherske annet enn i navnet?

Tonje og Dag William Haugeto Stang: SENK SKULDRENE - OG TJEN GUD

Få ting i livet gir så god mening som å vite at en er på den tjeneste-plassen Gud hadde tiltenkt akkurat meg.

Utfordringen for mange er imidlertid å finne nettopp den plassen. Tonje og Dag William Haugeto Stang hjelper oss i boka «Senk skuldrene – og tjen Gud» på en glimrende måte med det. Velskrevet, grundig, og ikke minst med gode, ærlige og gjenkjennbare eksempler fra eget liv som gir god veiledning i denne prosessen. Her er en hjelpsom innføring i både ulike personlighetstyper og ikke minst det Bibelen sier om utrustning og nådegaver.

Daniel Sæbjørnsen: «HVA ER GREIEN MED ?»

– ikke så rent få av de samtalene jeg som pastor, ungdomsforkynner, ja som Jesus-etterfølger har hatt med mennesker, har begynt med nettopp denne setningen. Det handler gjerne om en undring rundt hva Bibelen lærer og hva vi kristne tror. Gode spørsmål fortjener gode svar – enten spørsmålet kommer fra en nabo som er nysgjerrig på troen, en ung kristen student eller fra deg selv.

Ofte viser det seg imidlertid at mange av oss som tror, heller ikke helt kjenner kjernesannhetene i den kristne tro. Når vår forståelse av hva vi tror på er svak, svekker det fundamentet for kristenlivet – og gjør oss dessuten dårligere rustet til å formidle troen til andre.

Hensikten med denne boken er nettopp derfor at vi skal lære om troen

– få innsikt i hva vi egentlig tror på – og leve troen, til liv for oss selv og alle andre rundt oss!

Les også