Indremisjonshjemmet utvider rusomsorgsarbeidet

av

Signe Olise Berg

Kategori

Vårt Liv

Publisert

7.11.2023

Sist oppdatert

7.11.2023 12:44

Bergens Indremisjon har kjøpt Hollendergaten 13, nabobygget til Indremisjonshjemmet for 17.millioner kroner. Formålet med kjøpet er å utvide det diakonale arbeid mot de rusavhengige.

Det er skrikende behov for flere plasser innen rusomsorgen i Bergen. Indremisjonshjemmet har i dag fullt belegg og vel så det og trenger større plass. -Vi må si nei til flere henvendelser daglig, forteller daglig leder Bjørn Heradstveit som informerer om at man ønsker å åpne ny avdeling med tilbud for eldre rusbrukere over 60 år som ikke kvalifiserer for sykehjem.

Nabobygget er forholdsvis nylig rehabilitert med seks beboerrom og kontorlokaler. Kirkens Bymisjon har drevet Omsorgsbasen for kvinner der tidligere, men la ned dette arbeidet for få år tilbake. Lokalitetene er derfor godkjent for de planene som Indremisjonshjemmet har for bygget.

-Vi har nylig fått forlenget driftsavtalen med Bergen Kommune med utvidelse på fem plasser til 35 plasser totalt, med 50 prosent grunnfinansiering. Driftsavtalen varer i fire år med opsjon om forlengelse til opptil åtte år. I dag er det 35 beboere der. Tre av disse vil bli flyttet over til det nye bygget så snart vi overtar, forteller Bjørn Heradstveit som håper å overta bygget i løpet av november.

Indremisjonshjemmet øker bemanningen med 3,6 årsverk til 20 årsverk som følge av den nye avtalen med kommunen. Det nye bygget har fine kontorlokaler som de nyansatte kan ta i bruk.

Bjørn forteller at de har planer om å bygge en gjennomgang mellom husene slik at den utvidede virksomheten ikke skal merkes av naboene rundt. Hovedinngangen vil bli som før, i Hollendergaten 15.

-Det er viktig for oss å beholde det gode forholdet til naboene våre, forteller Bjørn Heradstveit, som uttrykker stor glede og takknemlighet for at de fikk kjøpt nabobygget.

Les også