Vi feirer 160 år - vårt kall gjelder fortsatt

av

Signe Olise Berg

Kategori

På hjertet

Publisert

15.11.2023

Sist oppdatert

22.11.2023 11:30

160 år med forkynnelse av Guds ord og diakonalt arbeid i Bergen

Bergens Indremisjon har stått i et rikt arbeid i Bergen gjennom lang tid. Vårt kall gjelder fortsatt, vi skal forkynne Guds Ord og drive diakonalt arbeid i byen vår helt til Jesus kommer igjen. Mange har tatt imot Jesus gjennom dette arbeidet, og vi håper og ber om at vi igjen må få oppleve vekkelse i vår by.

-Vi ønsker at budskapet om en oppstått frelser full av nåde og kjærlighet til alle som vil ta imot syndenes tilgivelse, fortsatt skal forkynnes på våre gudstjenester, bibeltimer, i møtevirksomheten, i barne- og ungdomsarbeidet, i leirarbeidet og i sang og musikkarbeidet.

-Vi ønsker at vår diakonale tjeneste fortsatt skal bli ivaretatt gjennom rusomsorgen på Indremisjonshjemmet og eldreomsorgen på Omsorgssenteret på Møhlenpris.

-Vi er takknemlig for diakoni- og seniorpastor som har en viktig rolle innen besøkstjeneste, sjelesorg og diakoniarbeid. Vi har mange frivillige med i en slik tjeneste.

-Vi er takknemlig for at vi denne høsten har vi fått fem nye medarbeidere hvor alle skal jobbe inn mot barne- og ungdomsarbeidet vårt. Det er viktig å satse på de unge både for å vinne og bevare de i Kristus, men også fordi det er de som skal videreføre arbeidet inn i en ny tid.

Vårt arbeid er tett knyttet til forsamlingslokalet vårt Betlehem. Neste år er det 30 år siden vi flyttet inn i disse lokalene. Nå trengs en større oppgradering, og det vil koste. Men vi ser dette som en god investering for å være i stand til å videreføre det arbeidet som Bergens Indremisjon har holdt på med siden foreningen ble stiftet for 160 år siden.

Bli med og gi en god jubileumsgave slik at enda flere i byen vår blir vunnet og bevart for Kristus eller bli fast giver.

Få mer informasjon i denne videoen om arbeidet vårt og hvordan du kan bli fast giver i Bergens Indremisjon.

Vipps gjerne en gave til 727372 eller gi en gave her.

«..hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?»  (Rom 10.14)

«..så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord» (Rom 10.17)

Les også